تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رویداد استارت آپ های صنعت فولاد که در روزهای 7،8و9 مهر ماه 1398 برگزار شد یکی دیگر از گام های بلند دولت محترم بود که در گردهم آوری تامین کنندگان ، دانش بنیان ها،استارت آپ ها و همینطور نیازمندان فناورانه در محل صندق نوآوری و شکوفایی ریاست محترم جمهوری برداشته شد.