فولاد غرب آسیا - تعاونی مسکن


تاریخچه تعاونی مسکن فولاد غرب آسیا

شرکت تعاونی مسکن کارکنان فولاد غرب آسیا در تاریخ 21/9/86 در اداره تعاون و اداری ثبت شرکتها به شماره 7068 به ثبت رسید و از سال 1386 با شناسایی محلهایی در روستای خورهه , روستای دودهک و زمینهای مجاور مهمانسرای باغ انار واقع در روستای حاجی آباد نیزار فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نمود . در ابتدای امر با تلاش مدیران وقت شرکت تعداد 54 قطعه زمین در روستای خورهه از طریق بنیاد مسکن استان مرکزی دریافت شد که به علت عدم همکاری مسئولین شهرستان محلات این زمینها بازپس داده شد . پس از آن زمین های روستای حاجی آباد نیزار در دستور کار شرکت تعاونی قرار گرفت و بعد از پی گیریهای فراوان ابتدا این زمینها به مساحت 9 هکتار به طرح هادی روستایی الحاق گردید و از طریق بنیاد مسکن جهت ساخت پروژه 186 واحدی مسکن کارکنان فولاد غرب آسیا قرار گرفت که در شهریور ماه 1390 طی مراسمی با حضور مسئولین محلی و مدیران شرکت فولاد غرب آسیا و اهالی روستا , کلنگ احداث این پروژه به زمین زده شد که در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی 5/12 درصد در حال انجام می باشد . تا به حال جهت آغاز پروژه 186 واحدی تعاونی مسکن امتیازاتی از قبیل آب , برق , گاز و تلفن دریافت شده است .

جهت واگذاری واحد های منازل سازمانی این پروژه , واحد مالی تعاونی مسکن اقداماتی را با تأیید هیئت مدیره محترم تعاونی جهت دریافت تسهیلات مالی به انجام رسانید که می توان به تشکیل پرونده پرسنلی اعضاء , تهیه فرم امتیاز بندی واگذاری واحدها و تعیین میزان امتیازات اعضاء جهت واگذاری واحدها اشاره نمود .

مدیر عامل تعاونی مسکن فولاد غرب

حمید محسنی

شما اینجا هستید: Home خانه منابع انسانی تعاونی تعاونی مسکن