فولاد غرب آسیا - فولاد غرب آسیا


مقاله ها

ارتقا و تمدید گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه(IMS)

 

 

شرکت فولاد غرب آسیا موفق به ارتقا و تمدید گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه(IMS) شامل سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015، سیستم مدیریت زیست محیطیISO 14001:2015 ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایOHSAS 18001:2007 گردید.

این استانداردها پس از پیاده سازی اصول و تفکر ریسک محور به همراه رویکرد فرآیندی، مدیریت دانش، شناخت محیط کسب و کار سازمان، شناخت ذینفعان، تمرکز بر مشتری، رهبری، مشارکت کارکنان، بهبود مستمر، تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و مدیریت ارتباطات بوده و طی ممیزی انجام شده اخیر، شرکت فولاد غرب آسیا از طرف شرکت بین المللی SGS سوئیس واجد صلاحیت شناخته شد.

 

قطعا این موفقیت مرهون تعهد و مشارکت کلیه همکاران محترم و سخت کوش بوده و  مهر تایید دیگری بر اعتقاد راسخ مدیران و کارکنان شرکت فولاد غرب آسیا به تعالی سازمانی است.

 

 

ارتقا و تمدید گواهینامه

 

ارتقا و تمدید گواهینامه

این مطلب را به اشتراک بگذارید.

شما اینجا هستید: Home