فولاد غرب آسیا - مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره


مدیر عامل و اعضاء هئیت مدیره

 

مدیر عامل نادر سلیمانی بزچلوئی
رئیس هیئت مدیره علی اصغر یامی

عضو هیئت مدیره

غلامرضا خلیقی
نایب رئیس هیئت مدیره علیرضا عاطفی فر

این مطلب را به اشتراک بگذارید.

شما اینجا هستید: Home درباره شرکت مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره