فولاد غرب آسیا - مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره


مدیر عامل و اعضاء هئیت مدیره

 

مدیر عامل ابوذر ندیمی
رئیس هیئت مدیره علیرضا عاطفی فر

عضو هیئت مدیره

غلامرضا خلیقی
نایب رئیس هیئت مدیره ابوذر ندیمی

این مطلب را به اشتراک بگذارید.

شما اینجا هستید: Home درباره شرکت مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره