فولاد غرب آسیا - مشخصات فنی 

مشخصات فنی محصولات اسکین پس شده

تلرانس ضخامت :

مشخصات ابعادی کلاف اسکین شده

محدوده وزنی کلاف تولید شده

کلاف ها با مشخصات وزنی زیر تولید می شوند:

وضعيت ظاهري سطح

مقادير  زبري و پرداخت سطح

این مطلب را به اشتراک بگذارید.