فولاد غرب آسیا - واحد تولید آب RO و DM


واحد تولید آب RO و DM

اين واحد شامل دستگاه توليد آب صنعتي به ظرفيت 82 متر مكعب بر ساعت و با راندمان 90% و EC  آب خروجي كمتر از 200 ميكرو زيمنس سانتي متر است  كه آب مورد نياز واحد هاي برج خنک کننده، تولید بخار، شستشوی الکترولیتیکی، بازیافت اسید، اسیدشویی را فراهم مي كند. دستگاه توليد آب فوق خالص (DM) با ظرفيت 7.5 متر مكعب بر ساعت و راندمان %55 و EC آب خروجي كمتر از 9 ميكروزيمنس بر سانتي متر، آب فوق خالص واحد هاي نورد 1 و2، تعمیرات غلتک و توليد هيدروژن را تامين مي كند.

اين واحد از دو قسمت پيش تصفيه و تصفيه اصلي تشكيل شده است. جريان خوراك (FEED) ورودي، ابتدا وارد قسمت پيش تصفيه مي شود ، هدف پيش تصفيه اصلاح پارامتر هاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي آب به دليل محدوديت هاي طراحي سيستم هاي تصفيه غشايي مي باشد. آب وارد شده به اين واحد از نوع لب شور (Brackish) بوده كه در ابتدا از فيلتر هاي شني عبور مي كند. جنس شن موجود در اين فيلتر ها از نوع سيليس و آنتراسيت مي باشد و باعث كاهش كدورت، ذرات معلق وكلوئيدي موجود در آب مي شود.

سپس اين آب وارد فيلتر هاي كربن فعال گرانولي (GAC) جهت حذف طعم، بو، كلر، مواد آلي و نيز حذف مواد اكسنده مي شود.

تصفيه اصلي: آب پس از گذر از قسمت پيش تصفيه وارد پكيج تصفيه اصلي شده و در ابتدا وارد فيلتر هاي ميكروني جهت حذف ذرات با اندازه بزرگتر از 5 ميكرون مي شود.

پكيج RO : پيشرفته ترين روش تصفيه آب روش اسمز معكوس است كه در اين فرايند آب با فشار از يك سري غشا نيمه تراوا  (Semi Permeable Memberan) عبور داده مي شود. اين فشار اسمزي از فشار اسمز طبيعي بيشتر است در نتيجه مولكول هاي كوچكتر از منافذ غشا عبور مي كنند در حالي كه مولكول هاي بزرگتر همانند يون ها، مواد آلي، ميكروارگانيسم ها و جامدات معلق قادر به عبور از غشا نيستند. در سيستمRO  جريان ورودي يا خوراك به دو جریان آب تصفيه شده (Permeate) و پساب غليظ (concentrate) تبديل مي شود.

پكيج RO سايت فولاد غرب آسيا  شامل سیزده  مخزن فشار  با برند Code line ساخت ايالات متحده آمريكا مي باشد كه دوازده وسل جهت توليد آب صنعتي و يك وسل جهت توليد آب DM مي باشد.

در هر يك از اين سیزده وسل، هفت ممبران از جنس پلی آمید وجود دارد كه روي بستري از پلی سولفون و پلی استر قرار گرفته اند. اين غشا ها با برند Film Tec و ساخت ايالات متحده آمريكا هستند.

پكيج توليد آب صنعتي شامل سه مرحله است كه پساب هر  مرحله جهت تصفيه به مرحله بعدي مي رود و در نهايت پساب مرحله نهایی دفع مي گردد. آب تصفيه شده از اين سه مرحله جهت مصرف خطوط در مخزن 1000 متر مكعبي ذخيره مي شود.

براي توليد آب فوق خالص (DM)، آب صنعتي توليد شده وارد وسل DM شده و آب تصفيه شده (Permeate) سپس وارد دو مخزن يون زدا حاوي رزين هاي مبادله كننده يون مي شود و آب DM  توليد شده در دو مخزن 10 متر مكعبي جهت مصرف خطوط ذخيره مي شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید.

شما اینجا هستید: Home درباره شرکت مشخصات کلی واحد تولید آب RO و DM