فولاد غرب آسیا - خط بازرسی و اصلاح کلاف


خط بازرسی و اصلاح کلاف

خط اصلاح و بازرسی جهت رفع عيوب سطحي ورق كه شامل عدم يكنواختي سطح، رفع موج هاي مركزي و كناري،  برش كناري جهت يكنواخت نمودن عرض در حد تلرانس مورد نياز، برش قسمتهاي معيوب و يا داراي لكه‌هاي غير ممتد و برش قسمتهاي غير يكنواختي ضخامت ( بيشتر از تلرانس مجاز ) و روغن كاري سطح ورق پيش‌بيني گرديده است.

200000 تن در سال

ظرفیت تولید

حداکثر 1650 میلیمتر/حداقل 650 میلیمتر

عرض کلاف

0.2 تا 2.0 میلیمتر

ضخامت کلاف

500 متر بر دقیقه

حداکثر سرعت خط

26000 کیلوگرم

حداکثر وزن کلاف

610 میلیمتر

قطر چشمی کلاف خروجی

این مطلب را به اشتراک بگذارید.

شما اینجا هستید: Home درباره شرکت مشخصات کلی خط بازرسی و اصلاح کلاف