کسب جایزه پیشروان بهره وری دو ستاره در ارزیابی مدل بهره وری معادن و صنایع معدنی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) .
 مدل تعالی بهره وری، بومی سازی شده مدل تعالی سازمانی EFQM اروپا است. در تعاریف، سازمانی متعالی نامیده می شود که در تمام جوانب و حوزه های مالی، بهره برداری، کیفیت و تکنولوژی، بازرگانی و سرمایه های انسانی، رشد و تکامل یافته باشد. اولین شرط حضور در فرآیند ارزیابی مدل تعالی سازمانی سودآوری مالی سازمان است و سازمان های زیان ده مجوز شرکت در مدل را نخواهند داشت. بطور خلاصه، برای شرکت در جایزه مدل تعالی سازمانی، ابتدا بایستی اظهارنامه توسط سازمان متقاضی براساس معیارهای مدل تدوین و به دبیرخانه سازمان ایمیدرو ارسال گردد، سپس ارزیابان مدل که عمدتا مدیران سازمان های بزرگ و متعالی کشور هستند طی دو تا سه روز، سازمان متقاضی را ممیزی و ارزیابی کرده و مشاهدات خود را ثبت و به دبیرخانه ارجاع می دهند، در کمیته ای، گزارش ارزیابان بررسی و در نهایت امتیاز دهی صورت می گیرد، بر اساس امتیاز اختصاص داده شده سطح جایزه مشخص می گردد.
در مدل تعالی سازمانی به اقدامات انجام گرفته برای پرسنل سازمان، تاثیر بر جامعه و همسایگان پیرامون سازمان، توجه به ذینفعان تمرکز زیادی می گردد.
تمام معیارهای مدل تعالی، مانند رفاهیات پرسنل، اشتغال زایی، جامعه، ذینفعان و غیره زمانی معنا پیدا می کند که تولید مطابق با هدف و ظرفیت باشد و بعد از آن است که می توان بر جنبه های دیگر تعالی تمرکز کرد.
به همین جهت و به لطف خداوند سازمان فولاد غرب آسیا، با داشتن مدیران دلسوز و باتجربه، پرسنل جوان و باانگیزه و با اتکا به دانش و تکنولوژی توانست به کسب جایزه پیشروان بهره وری دو ستاره در ارزیابی مدل بهره وری معادن و صنایع معدنی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)  نایل آید.
 
گالری عکس
اخبار مرتبط
ارسال نظر