با توجه به احساس نیاز صنایع مختلف وابسته به ورق سرد اصلاح با ضخامتهای خاص(0.2_0.18میلیمتر)تولید این محصول استراتژیک در اهداف واحدهای فنی فولاد غرب آسیا(تولید-متالوژی و روش های تولید- کیفیت – دفتر فنی- اتوماسیون )قرار گرفت تا با سرانجام رساندن این مهم توانسته باشد به نوعی به تولید ملی نیز ادای دین نماید.

برای تولید این ضخامت خاص نیاز به کلاف گرم با ضخامت 1.4 میلیمتر و عاری از هرگونه عیوب ظاهری مانند پارگی لبه ، ناخالصی ،و اثر غلتک با عرض لبه زنی شده میباشدکه امکان تامین این ورق در داخل کشور وجود نداشت و واردات آن نیز عملا امکان پذیر نبود، لذا کمتر کسی احتمال می داد، شرکت فولاد غرب آسیا توانایی تولید این محصول خاص را داشته باشد که به حمد الهی این محصول خاص با موفقیت تولید گردید.

پرسنل فولاد غرب آسیا با توکل بر خدا و همدلی و پشتیبانی مدیران ارشد سازمان نشان داده اند کهمیتوانند هر ناممکنی را ممکن کنند

تولید این ضخامت خاص خواهد توانست به تولیدو رونق تولید داخلی که از منویات رهبر معظم انقلاب در سال 98 میباشد کمک شایانی نماید.
 

ارسال نظر