بیشتر از دو سال است که بازار جهانی سنگ آهن روندی رو به بالا دارد و به نظر تحلیلگران موسسه گلدمن ساکس این رونق به این زودی به پایان نمی رسد و تنها شاید از سال 2023 به موقعیت آرام تری بازگردد. این روند صعودی بازار با یک شوک عرضه پس از فاجعه شکست سد یکی از معادن شرکت واله برزیل در سال 2019 آغاز شد ولی در حال حاضر تقاضای بالا از روند صعودی بازار حمایت می کند و عرضه کننده ها در کنترل تولید موفق بوده اند تا قیمت ها بالا بماند و موجودی بازارها نیز خیلی کم است.
اخبار مرتبط
ارسال نظر