ظهور عصر فولاد
از عصر برنز تا عصر آهن ، فلزات دوره هایی از تاریخ بشر را تعریف کرده اند. اگر می بایست دوران فعلی ما به همین ترتیب تعریف می شد ، بدون شک این دوره عصر فولاد شناخته می شد.
فولاد پایه و اساس ساختمان ها ، وسایل نقلیه و صنایع می باشد و نرخ تولید و مصرف آن اغلب به عنوان شاخص های توسعه کشور شناخته می شوند. امروزه این فلز با 1864 میلیون تن تولید فولاد خام در سال 2020 پرمصرف ترین فلز شناخته شده دنیا و بازیافتی ترین ماده محسوب می شود.

وضعیت تولید فولاد
تولید فولاد دنیا طی 50 سال گذشته بیش از سه برابر شده است. با وجود اینکه کشورهایی مانند امریکا و روسیه تولید داخلی خود را کاهش داده و بیشتر به واردات روی آورده اند، چین و هند به طور مداوم تولیدات خود را افزایش داده و به دو کشور برتر تولید کننده فولاد دنیا تبدیل شده اند.

اخبار مرتبط
ارسال نظر