شرکت فولاد غرب آسیا در گام بلندو خیرانه دیگر در زمینه مسئولیتهای اجتماعی، بادتوکل بر خدای بزرگ و حمایت همه جانبه مدیریت محترم عامل و اعضاء محترم هیئت مدیره،آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک استان البرز را در اردیبهشت ماه سال جاری تجهیز کرد.
بدینوسیله ضمن تشکر و قدردانی از مدیریت محترم عامل و اعضاء محترم هیئت مدیره، امیدواریم دعای خیر عزیزان سالمند و بیماری که در این مجموعه بستری و تحت درمان هستند بدرقه زندگی این بزرگواران و در نتیجه مجموعه فولاد غرب آسیا باشد. انشاءالله تعالی.
*(روابط عمومی فولاد غرب آسیا)*
گالری عکس
اخبار مرتبط
ارسال نظر